Poradenství pro veřejnou správu

5.12.2017
AKA

AKA nabízí poradenství při přípravě výběrových řízení podle pravidel Metodiky ZVZ. Jde o zpoplatněnu službu prováděnou nezávislým subjektem. Připravíme věcnou část zadávací dokumentace na míru nebo zkonzultujeme vaši zadávací dokumentaci. Můžete také využít našich odborníků – certifikovaných hodnotitelů do výběrové komise.

Nabízíme:

  • Revizi zadávací dokumentace – paušální cena 10.000 Kč / do 14 dnů od objednání

Nezávislí odborníci zkontrolují, zda Vaše poptávka služeb z oblasti komunikace je správně napsaná, pro uchazeče srozumitelná a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění. Tím budete minimalizovat počet dotazů ze strany uchazečů a snížíte i riziko napadení výběrového řízení u ÚHOS.

Primárně provedeme revizi nastavení cílů celého projektu, revizi samotného zadání pro uchazeče, včetně modelových zadání pro hodnocení a revizi nastavení hodnotících kritérií.

  • Vytvoření zadávací dokumentace – orientační cena 50.000 Kč / délka dle náročnosti*

Zajistíme pro Vás zpracování zadávací dokumentace na poptávku služeb v oblasti komunikace po odborné stránce tak, aby byla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění. Tím si zajistíte dodání kvalitních nabídek ze strany kompetentních uchazečů, snížíte riziko zbytečných průtahů z důvodu dodatečných informací a minimalizujete riziko napadení zadávací dokumentace u ÚHOS.

  • Jednorázové konzultace – hodinová sazba 2.000 Kč

Máte zájem o jednorázovou konzultaci menšího rozsahu týkající se odborné stránky Vaší zadávací dokumentace? Na Váš email odpovíme do druhého pracovního dne.

* hodinová sazba 2.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  • Odborníci do hodnotících komisí

Obraťte se na AKA nebo přímo na certifikované hodnotitele (pro výběrová řízení na poptávku služeb v oblasti komunikace), jejichž seznam najdete zde.

AKA neposkytuje právní revizi zadávací dokumentace. V případě potřeby jsme však schopni tuto část zajistit formou subdodávek u renomovaných právních kanceláří, které mají pro danou oblast dostatečné reference.

Revizi či přípravu Vaší zadávací dokumentace zajistí nestranní odborníci. AKA garantuje, že nedojde v tomto bodě k žádnému střetu zájmů.

Pracovali jsme například pro Ministerstvo zemědělství, Jihomoravské inovační centrum, Český rozhlas, CzechInvest, ministerstvo zemědělství a další instituce. V případě zájmu kontaktujete AKA na aka@aka.cz

Můžete se také obrátit přímo na některého z certifikovaných hodnotitelů. Podmínky spolupráce dohodnete individuálně. Seznam certifikovaných hodnotitelů najdete zde.