pricing-advisory

Pricing advisory

Nabízíme konzultace agenturám (členským i nečlenským) a zadavatelům v oblasti odměňování, cenotvorby a vyjednávání založeném na hodnotě.

Pomáháme našim partnerům při hledání a vytváření dlouhodobých, oboustranně výhodných a udržitelných dohod.

Nabízíme konzultace a vyjednávací kapacitu v těchto oblastech:

  1. Modely odměňování mezi zadavateli a agenturami
  2. Vedení vyjednávání nebo asistování pro agentury a zadavatele při stanovení fee, vytváření modelů odměňování a oceňování hodnoty
  3. Interní analýzy a nástroje pro analýzu časové náročnosti klienta, jeho ziskovost efektivitu práce agentury
  4. Přípravu cenových výběrových řízení založených na hodnotě
  5. Poradenství, přípravu kontraktů a vyjednávání podmínek smluv

Při individuální poptávce jsme schopni poskytnout i trénink pro zaměstnance agentur nebo zadavatelů.

V případě zájmu o další informace kontaktujte AKA.

Připojené odkazy:
Kontaktujte nás přes email