Veřejné zakázky

22.11.2017
AKA

Jedna z nejvýznamnějších školících společností v oblasti veřejných zakázek – OTIDEA a AKA připravily vzdělávací modul navazující na Metodiku zadávaní veřejných zakázek v komunikaci a marketingu. OTIDEA nabízí tři typy školení:

  • Pro zadavatele z oblasti veřejné správy a samosprávy
    • Účastníci se dozvědí jak správně a v souladu se zákonem připravit zadávací dokumentaci, jak hodnotit kvalitu a strukturovat cenovou poptávku, jaký typ kontraktů se hodí pro komunikační služby apod. školitelé se oppírají o řadu praktických případů už realizovaných výběrových řízení.
  • Pro certifikované hodnotitele
    • Účastníci z řad zkušených profesionálů v oboru marketingu a komunikace se seznámí se specifiky zadávaní zakázek ve veřejné sféře, aby mohli po absolvování školení erudovaně přispívat k rozhodování výběrových komisí.
  • Pro zaměstnance komunikačních agentur
    • Zaměstnanci reklamních agentur se seznámí s podstatnými odlišnostmi zadávání ve veřejné a komerční sféře. A to jak s pohledu formálních požadavků, tak specifik zákona, který vylučuje některé standardní obchodní postupy.

O vypsaných termínech a dalších podmínkách účasti se informujte zde

Školení pro vaši společnost, instituci

AKA nabízí školení na zadávání veřejných zakázek podle Metodiky přímo v sídle vašeho úřadu. Projdeme krok po kroku přípravu zadávací dokumentace, složení hodnotící komise, proces hodnocení a podmínky kontraktu. Odpovíme na specifické otázky, které vycházejí z podmínek činnosti vaší instituce. Školit budou autoři metodiky a přizvaní odborníci z praxe. V případě zájmu se obracejte na aka@aka.cz