AKA je po valné hromadě zase kompletní

23.6.2023
AKA

Asociace komunikačních agentur (AKA) na středeční Valné hromadě plně obsadila všechny potřebné mandáty. Valná hromada AKA byla tentokrát volební, ale kromě toho se neobešla ani bez podnětných diskusí a vytýčení nových činností na nejbližší nadcházející období.

Letní Valná hromada AKA byla volební a strategická. Těšila se hojné účasti všech členských komunikačních agentur, kteří jednomyslně, 39 hlasy, zvolili navrhované kandidáty do smírčí komise, dozorčí komise i do prezidia AKA.

Do Prezidia AKA byla obsazena tři místa vyplývající z rotace. Znovuzvoleni byli Jan Binar (McCANN Prague) a Jaroslav Malina (Publicis) a na poslední volné místo do Prezidia byla jednomyslně zvolena Eva Mullerová (Triad).

V dozorčí komisi na jedno volné místo byl zvolen Martin Katkovčin z agentury World of Online.

Ve smírčí komisi byla předmětem volby čtyři volná místa, do nichž byli jednomyslně zvoleni Tomáš Varga (Lion Com.), Miroslav Král (Market-up), Rostislav Starý (Konektor Digital) a Jan Binar (McCANN Prague).

V dopoledním bloku rovněž členové schválili hospodářské výsledky AKA za rok 2022, zástupci sekcí a pracovních skupiny představili aktivity a závěry a věnovali se i tomu, jak se AKA prezentuje navenek.

Odpolední blok byl zaměřen na tvůrčí skupiny, jejichž kompetentní členové stanovili cíle činnosti pro nejbližší období. Potvrdilo se, že nejvýznamnějšími tématy, na něž se AKA v blízké budoucnosti zaměří, jsou udržitelnost (ESG), hodnota oboru komunikace, vzdělávání a téma umělá inteligence.

Mnohá z těchto témat jsou už dnes předmětem workshopů, které AKA pravidelně pořádá, i dalších akcí.

Další valná hromada proběhne na konci roku.

Fotogalerii z celé akce najdete zde!