Workshop VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V MARKETINGU STÁTNÍ SPRÁVY je podnětem pro další vzdělávací a edukační projekty na straně agentur i veřejných zadavatelů

30.10.2023
AKA

Dne 25. října 2023 se konala v prostorách Akademie veřejného investování MMR v Pařížské ulici v Praze každoroční komunikační konference na téma VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V MARKETINGU STÁTNÍ SPRÁVY s podtitulem „Agentury klientům a klienti agenturám“. Co je jejím závěrem a jaké podněty jsme si odnesli?

Cílem této již tradiční každoroční akce je kromě edukačních prezentací i prostor pro vzájemnou výměnu pohledů na různé oblasti marketingu a komunikace, definování překážek a nalézání efektivních a správných řešení.

A jak letošní workshop (či konference) vypadala?

Úvodního slova se ujal Jiří Šimon, ředitel odboru strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek, MMR, který nás seznámil s Národní strategií veřejného zadávání ČR. Ta je svým důrazem na kvalitu, inovace a efektivní zadávání zcela v souladu se záměrem celé konference.

Letošní dopolední blok pod taktovkou Hany Huntové, ředitelky SIMAR, a Kateřiny Hrubešové, výkonné ředitelky AKA, navázal na loňské téma výzkumů a jejich důležitosti jak pro správné stanovení cílů komunikace a vylepšení kampaně v jejím průběhu, tak i pro vyhodnocení efektivity vynaložených prostředků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Příklad efektivní komunikace z praxe pak představila Jolana Pastyříková, vedoucí oddělení komunikace eGovernmentu, Digitální agentura DIA.

V odpoledním bloku jsme se pak zaměřili na oblast ESG, která momentálně rezonuje napříč společností a nevyhýbá se tedy ani marketingu státní správy.

Inovativní certifikační platformu a aktuální situaci na straně agentur představila gestorka této problematiky Lucie Češpivová, majitelka agentur DORLAND a členka Prezidia AKA. Monika Dobrovodská, specialistka na odpovědné veřejné zadávání z MMR, pak ukázala příklady z praxe veřejných zadavatelů prezentující možnosti odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Poslední část programu konečně patřila zástupcům profesních asociací. Vít Rozehnal, předseda České eventové asociace, na konkrétních příkladech ukázal atributy udržitelných eventů, Magdaléna Králová a Eva Dvořáková Peréz z Asociace producentů v audiovizi představily pravidla udržitelného filmového i reklamního natáčení a Ondřej Novák, výkonný ředitel ASMEA, jednatel AKA, ARAs a EFFIground, ukázal současnost i budoucnost udržitelnosti médií, včetně důležitých sociálních aspektů, jako je například téma dezinformací.

Na pár fotografií z workshopu se podívejte zde:

.

Jako každý rok konference otevřela nové oblasti, které jsou podnětem pro další vzdělávací a edukační projekty jak na straně agentur, tak i na straně veřejných zadavatelů.

Pokud vás jakékoli z uvedených témat oslovilo a měli byste zájem o školení či workshop, který umožní detailnější vhled či inspiraci, pak se na AKA neváhejte obrátit na office@aka.cz, kde navrhneme konkrétní řešení, případně zajistíme napojení na řečníky.