Srdcař české reklamy – Cena Karla Duchka

14.1.2021
AKA

Cenu uděluje AKA každý rok těm, kteří projevili mimořádnou obětavost, oddanost a morální a mravní kvality. Oceněnými mohou být zaměstnanci členských agentur bez ohledu na profesi, věk či postavení ve firmě. Impulsem ke vzniku ceny bylo předčasné úmrtí někdejšího ředitele agentury Wunderman Karla Duchka, který byl odbornou komunitou oceňován právě za vlastnosti vlastní každému Srdcaři české reklamy.

Za rok 2019 titul obdrželi: Lucie Srbková,  Leon Sverdlin a Petr Laštovka

Za rok 2020 titul obdrželi: Martina Hejdová (McCann Praha) a Pavel Matuška (Boomerang)

Za rok 2022 titul obdržely: Jitka Kuchařová (McCann) a Renata Svatková (Dorland) – více zde

S oběma dámami oceněnými za rok 2022 vyšly i rozhovory. Přečíst si je můžete zde:

👉 https://www.flowee.cz