Školení Co je na netu zadarmo?

3.1.2018
AKA

Právníci byli v jednom ohni

První dopolední školení AKA, které má „snadno a rychle“ účastníkům přinést schopnost nabyté poznatky využít v praxi naplnilo zasedačku v McCannu až po okraj. Předmětem setkání bylo chráněné autorství a licencování vizuálních a audio děl. Do přednášek se volně vstupovalo se zapeklitými dotazy. Čím více jich bylo, tím bylo zjevnější, že hraniční případy mohou být často předmětem sporu a odhadovat výsledek je těžké. Minimalizace rizika vede přes dodavatele obsahu, kteří převezmou odpovědnost, přes detailní čtení licenčních podmínek a ošetření smluvních vztahů se samotnými autory.

Tři příspěvky nabité praktickými ukázkami a zkušenosti z praxe naznačily, kudy se přibližně každý měsíc bude ubírat tento cyklus školení. Do týdne si zde budete moci stáhnout prezentace.

Co je na netu zadarmo_autor Georg Hodek