Férový tendr

5.12.2017
AKA

Férový tendr www.ferovytendr.cz – pro zadavatele a agentury v komerční sféře

Iniciativa Férový tendr je souborem doporučení založených na dlouhodobé znalosti agenturního i klientského prostředí. Doporučené principy byly a jsou konzultovány se všemi účastníky trhu a Férový tendr je stále otevřen všem názorům ze strany zadavatelů i dodavatelů v oblasti komunikace. Ambicí AKA je poskytnout návod na efektivní tendrovování. Je zcela na uvážení každé společnosti zda, a v jakém rozsahu, se jimi bude řídit. Pravidla Férového tendru nejsou právně ani jinak vymahatelná.

Férový tendr je tendr, který je potřebný. Ne vždy je třeba v případě nespokojenosti měnit hned celý (zapracovaný a zkušený) agenturní tým. Ne vždy je třeba pro výběr nové agentury absolvovat celý proces výběrového řízení.

Než se rozhodnete přistoupit k tendru odpovězte si na dvě následující otázky:

 1. Otázka:

Opravdu potřebujete novou agenturu? Nestačilo by odstranit drobné chyby ve spolupráci, požádat agenturu o výměnu některých členů týmu nebo pozměnit některé procesní kroky spolupráce?

Pokud to nezvládnete sami, mohl by vám pomoci odborný mentor. Můžete se kdykoli obrátit i na AKA.

 1. Otázka:

Jste zkušený zadavatel (s agenturou jste již spolupracovali a víte co od spolupráce očekávat)?

Pak zvolte efektivnější variantu výběru agentury než klasický tendr:

  1. Projděte si referenční projekty agentur, o kterých jste slyšeli, jejichž práce Vás zaujala, nebo se inspirujte na stránkách aka.cz. Vytypujte si přibližně 5 agentur, které na Vás na první pohled působí nejlépe.
  2. Pozvěte si agenturní týmy na osobní setkání – vyžadujte tým, který by pro Vás v případě uzavření smlouvy pracoval.
  3. Kontaktujte stávající klienty agentur a zeptejte se na spokojenost se spoluprací.

Pokud vám první tři kroky nestačí pozvěte si agentury (samostatně) na creative workshop a rozeberte konkrétní problém a způsob řešení.

Celý proces bude vždy rychlejší a levnější než klasický tendr.

Ke klasickému tendru přistupujte, jen když je to nezbytně nutné. Je to nejvíce nákladná a nejméně efektivní forma výběru partnera pro tak kreativní oblast jakou je komunikace. Pokud už k tendru přistoupíte, držte se pravidel Férového tendru.

Férový tendr je soubor zásad „best practices“  pro pořádání transparentních a efektivních výběrových řízení v komerční sféře. Férový tendr vznikl na půdě sekce Digitálních agentur pod záštitou AKA a byl konzultován se zástupci významných zadavatelů (organizace sdružující zadavatele v ČR neexistuje). Postup podle zásad Férového tendru zajišťuje efektivní výběrové řízení podle mezinárodních standardů. Na významné odchylky AKA upozorňuje a pokládá je za profesionální poklesek.

Best practices a další dokumenty najdete zde:

   • Férový není tendr pro sběr nápadů, tendr za účelem snižování ceny ani častý ověřovací tendr.
   • Férový je tendr, kde klient zve do strategicko-kreativní fáze smysluplný počet agentur, tedy takový počet jejichž navrhovaná řešení je schopen efektivně a detailně vyhodnotit. (doporučený počet na základě světových standardů je 5 agentur).
   • Férový tendr má v zadání jasně daný alespoň hrubý rozpočet.
   • Férový tendr má jasně nastavený harmonogram a počet kol výběrového řízení.
   • Férový tendr má dát prostor pro osobní debrief a osobní prezentaci strategicko-kreativních výstupů.
   • Férový tendr obsahuje přesnou definici konkrétních hodnotících kritérií.
   • Férové je, aby na straně zadavatele i agentury byli od počátku součástí procesu „decision makeři“.
   • Férový tendr neobsahuje zbytečné požadavky typu výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti apod.
   • Férovou podmínkou oboustranné exkluzivity je především dlouhodobá spolupráce.

 

Metodika Férového tendru

Šablona vyhodnocení Férového tendru

AKA webový brief

AKA kampaňový brief

Logo Podporujeme férový tendr

Devět zlatých pravidel

 

Pro ohodnocení rizika tendru můžete použít on-line nástroj vyvinutý EACA. Pitch Evaluator je v souladu s principy Férového tendru.

 

Poradenství

AKA nabízí poradenství při přípravě výběrových řízení podle pravidel Férového tendru. Jde o zpoplatněnu službu prováděnou nezávislým subjektem. Získáte jistotu, že jste v souladu s best practice trhu. Upozorníme vás na rizika a nevýhody jiného postupu. V případě zájmu kontaktujete AKA na office@aka.cz

 

Partneři

K pravidlům Férového tendru se vedle AKA přihlásily tyto subjekty: